Svein Tore Lysgaard AS

Graving

Vi utfører en rekke tjenester innen entreprenørbransjen, og har nødvendig maskiner og utstyr for å utføre et sikkert og korrekt arbeid i henhold til gjeldende lover og regler. Vi disponerer 3 gravemaskiner,
1 lastebil, hjulaster, sopebil  og 1 traktor med henger.

Snøbrøyting

Vi har bra med utstyr, og er klar til å hjelpe deg med snørydding!

Andre tjenester

Ønsker du å få satt opp en støttemur for å utnytte mer av arealene på tomten? Behov for tomeutgraving eller planering?

© 2020 Svein Tore Lysgaard AS